Referentni projekti

Popis projekata na kojima smo radili je veliki i ovdje su prikazani samo oni najznačajniji, koje smo radili sa drugim partnerima.

Povezivanje zdravstvenih subjekata - Varaždinska Županija

Nadovezujući se na naš proizvod IBIS, bolnički informacijski sustav koji je razvijen za potrebe opće bolnice Varaždin, pokrenuli smo zajedno sa varaždinskom županijom projekt e-Zdravstvo, kojim smo povezali obiteljske liječnike primarne zdravstvene zaštite sa općom bolnicom Varaždin.

U početku su liječnici primarne zdravstvene zaštite imali 2 glavne mogućnosti:

  • naručivanje pacijenata na liste čekanja kreirane u bolnici Varaždin direktno preko aplikacije
  • pregled medicinskih podataka za pacijente koje su poslali na pretrage u bolnicu
Servis je zaživio 3 godine prije nacionalnog projekta eListi čekanja, čak je i ministar zdravstva, nakon posjeta varaždinskoj županiji tražio sažetak projekta, koji je odlično primljen i odrađen, no nažalost mi nismo mogli dobiti priliku da to implementiramo i na nacionalnoj razini, mada smo imali već gotov proizvod koji je 3 godine odlično funkcionirao na zadovoljstvo svih.

Treba naglasiti da je u suradnji sa varaždinskom županijom, te uz učešće čelnih ljudi te lokalne uprave, 2010. godine projekt predstavljen i u Briselu, te je odlično prihvaćen i među EU regijama.

Web aplikacija, start 2009. godine, Partner: Varaždinska Županija

Sustav primarne zdravstvene zaštite - Hrvatska i Makedonija

Medicus.NET je zaštitni brand tvrtke MCS Grupa iz Zagreba, i vodeći je sustav za primarnu zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj. Na temelju tih kvalifikacija, dobijeno je povjerenje i angažman na sličnom projektu za cijelu Republiku Makedoniju.

Naš angažman je bio u obje države. Na verziji Medicus.NET aplikacije za Hrvatsku razvijali smo neke specifične komponente i radili na dijelovima ovog sustava.

Puno veću ulogu imali smo u razvoju Medicus.NET aplikacije za potrebe Republike Makedonije, koji je krenuo na temeljima ideje Medicus.NET Hrvatske, ali ipak potpuno iznova, kao zasebna aplikacija. Naša uloga u razvoju ovog sustava je bila jedna od vodećih. Projekt je u potpunosti završen i predan Ministarstvu zdravstva Republike Makedonije.

Web aplikacija, start 2009. godine, Partner: MCS Grupa, Zagreb

Vatrogasna mreža

Projekt rađen za Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, koji obuhvaća objedinjene podatke o svim vatrogasnim zajednicama u Hrvatskoj, uključujući i članove, opremu, vozila i ostala sredstva. Aplikacija je dobro zaštićena obzirom da se njoj pristupa preko interneta, ali time se dobija prednost trenutno ažurnih podataka na nivou cijele države.

Projekt raste do nivoa svih intervenacija vatrogasnih organizacija koje će se pratiti preko njega, i ima tendenciju postati integralni sustav vatrogasne zajednice u Hrvatskoj, što je manje više već sada, pošto ima centralnu bazu sa podacima na jednom serveru koja se ažurira u realnom vremenu od svih organizacija u državi.

Web aplikacija, Partner/klijent: GIT, Varaždin

HRAST - ljudski resursi

HR aplikacija je projekt iniciran od strane Hermes SoftLab iz Ljubljane za lakši i transparentniji rad sa ljudskim resursima u kompaniji Hermes SoftLab. U pitanju je web aplikacija i dizajnirana je za automatizam internih procesa. Aplikacija pokriva sve segmente rada sa ljudskim resursima i prati sve promjene koje su se desile.

Pošto kompanija Hermes SoftLab ima urede na više lokacija, web aplikacija se idealno uklopila u njihove potrebe. Aplikacija je razbijena po modulima, i imamo administrativni dio kojim se bave zaposleni u kadrovskoj službi, kao i opći dio gdje svaki zaposleni može vidjeti podatke koji se odnose na njega i njegova prava pristupa aplikaciji.

Web aplikacija, Partner/klijent: GIT, Varaždin

MyPlastique - portal plastične kirurgije

MyPlastique je web portal posvećen plastičnoj kirurgiji. Nije u pitanju običan portal nego moćna web aplikacija koja ima sjajan grafički alat kojim korisnik može uraditi upload svoje slike i zatim uraditi izmjene na pojedinim dijelovima svojeg tijela, i tako modificiranu sliku snimiti i poslati na neku od brojnih adresa plastičnih kirurga ili specijaliziranih klinika širom svijeta.

Posebna vrijednost ovog portala je jedna od najvećih baza podataka o plastičnim kirurzima i klinikama iz cijelog svijeta. Portal ima i mogućnost postavljanja pitanja ekspertima, čitanja najnovijih vijesti iz područja plastične kirurgije i mnoge druge pogodnosti.

Web aplikacija, Partner/klijent: BxB Consult iz Lausanne,Switzerland

Partneri i klijenti

Surađujemo sa mnogim kompanijama, sa nekima direktno a sa drugima indirektno. Zajedničko za sve njih je jako korektan i dugogodišnji odnos na obostrano zadovoljstvo. Ovdje smo naveli samo najznačajnije:

Bolnički sustav i Zdravstvena mreža

Zajednički nastup na oba ova projekta preko jedne od tvrtki iz grupacije: KING ICT.

Medicus.Net

Rad za partnera na projektima zdravstva u Hrvatskoj i Makedoniji.

IBIS, eInfoBolnica

U suradnji i uz pomoć opće bolnica Varaždin, nastala su naša 2 proizvod IBIS (integralni sustav za bolnice) i eInfoBolnica.

eInfoModul

Uz suradnju i pomoć grada Lepoglave, nastao je proizvod eInfoModul, projekt za lokalne zajednice.

Posebno skupi lijekovi, HŽ Infrastruktura

Angažman na radu aplikacije za posebno skupe lijekove za HZZO, te radu sa podacima HŽ Infrastrukture za izvješća

E-Zdravstvo

Zajednički nastup na projektima e-zdravstva.

HVZ i Hermes SoftLab

Angažman na osmišljavanju i izradi aplikacija za Hrvatsku vatrogasnu zajednicu (Vatrogasna mreža) i projekta HRAST (ljudski resursi) za kompaniju Hermes SoftLab iz Ljubljane.

MyPlastique

Rad na razvoju web aplikacije za plastičnu kirurgiju.